Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 2″-2″

Περιγραφή

Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 2″-2″