Ερωτηματολόγιο επικοινωνίας με πελάτες

Στην προσπάθειά μας για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και έχοντας σαν στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο: