Περιγραφή

Madas Φίλτρο Ακουμινίου Μέγιστης Πίεσης 2bar 3/4″