Περιγραφή

Madas Φίλτρο Ακουμινίου Μέγιστης Πίεσης 2bar 1/2″