Περιγραφή

Madas Ηλεκτροβάνα Αερίου Ιρειχάλκινη 500mbar 3/4″