Περιγραφή

Madas Ηλεκτροβάνα Αερίου Ιρειχάλκινη 500mbar 1/2″