Περιγραφή

Madas Ηλεκτροβάνα Αερίου Αλουμινίου 500mbar 3″