Περιγραφή

Madas Ηλεκτροβάνα Αερίου Αλουμινίου 500mbar 2 1/2″