Περιγραφή

Αντλία θερμότητας Αέρα/ Νερού Διαιρούμενου τύπου

new Split Zubadan Inverter | R410A

  • 100% Απόδοση στη θέρμανση έως και τους -15C εξωτερική θερμοκρασία και παραγωγή ζεστού νερού 60C χωρίς πρόσθετη πηγή.
  • Επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας σε 50% λιγότερο χρόνο.
  • Μειωμένος χρόνος απόψυξης defrosting 50%.
  • Οι μονάδες αποτελούνται υποχρεωτικά από το συνδυασμό εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, Hydrobox ή Hydrotank.

Διαιρούμενου Τύπου Εσωτερικές Μονάδες

Υδραυλική μονάδα για σύνδεση , έτος Split εξωτερικές μονάδες Ecodan & Zubadan Split, σειρά PUHZ-SW/ SHW.

Περιλαμβάνει: Εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch control, booster heater με αντίσταση, υδραυλικές αναμονές, ψυκτικές αναμονές, control system FTC.