Περιγραφή

Αντλία θερμότητας Αέρα/ Νερού Διαιρούμενου τύπου

new Split Power Inverter | R410A

  • Βελτιωμένη Απόδοση στη θέρμανση έως 100% και στους -3C εξωτερική θερμοκρασία.
  • Παραγωγή νερού 60C χωρίς πρόσθετη πηγή.
  • Υψηλότερος βελτιωμένος βαθμός απόδοσης COP.
  • Οι μονάδες αποτελούνται υποχρεωτικά από συνδυασμό εξωτερικής μονάδας Hydrobox ή Hydrotank.