ΦΛΕΞΙΜΠΛ Σύνδεσης Συσκευών Αερίου 1/2″ (Αρσενικό-Θυλικό)

Εύκαμπτος Σύνδεσμος Σύνδεσης Συσκευών Αερίου Μεταβλητού Μήκους

Περιγραφή

ΦΛΕΞΙΜΠΛ Σύνδεσης Συσκευών Αερίου 1/2″ (Αρσενικό-Θυλικό)