Υδραυλικός Διαχωριστής κυκλωμάτων DN32 8m^3/ h

*Συμβατές Μονάδες <110KW

Περιγραφή

Υδραυλικός Διαχωριστής κυκλωμάτων DN32 8m^3/ h (Πρωτεύων/ Δευτερεύων)