Περιγραφή

Ρυθμιστής Υψηλής Πίεσης 6-12kg/h με Μανόμετρο