Περιγραφή

Ρυθμιστής Αερίου Χαμηλής Πίεσης 8kg/h 0-150mbar