Περιγραφή

Ρυθμιστής Χαμηλής Πίεσης 4kg/h 50-150mbar