Περιγραφή

Μιλιμπαρόμετρο INOX Κάθετου Σπειρώματος 1/4″ με Ανοξείδωτο πλαίσιο