Περιγραφή

Μετρητής Διαφράγματος Αερίου G4 500mbar