Περιγραφή

Μειωτής Πίεσης 2ου Σταδίου 10kg/ h Πίεσης Εξόδου 30mbar