Περιγραφή

Μαγνητικό Φίλτρο Νερού TF1 max 50lt/ min, max 125C Φ22-Φ28

  • Αφαιρεί όλους τους μαγνητικούς και μη μαγνητικούς ρύπους
  • Τοποθετείται κάθετα και οριζόντια
  • Καθαρίζεται χωρίς αφαίρεση ή αποσύνδεση
  • Δεν περιορίζει την παροχή