Κονέξιον Σύνδεσης Μετρητή Διαφράγματος G4/ G6 με ΚΙΤ εξόδου

Περιγραφή

Κονέξιον Σύνδεσης Μετρητή Διαφράγματος G4/ G6 με ΚΙΤ εξόδου