Περιγραφή

Κολεκτέρ Συλλογής Tubo, Χαμηλής Πίεσης με Επάνω Είσοδο

Τα κολεκτερ περιλαμβάνουν:

  • Κεντρική βάνα 1″ – 1″
  • Βανάκια 1/2″ Θυλικό
  • Θέση για Μιλιμπαρόμετρο