Καμπύλη Καπναγωγού 87μοίρες PP (Α/Θ)

Καμπύλη Καπναγωγού 87μοίρες PP (Α/Θ)