Καθοδική Προστασία με Ανόδιο Μαγνησίου – STOPCOR A1

Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου Α1 για εγκατάσταση σε ηλιακά συστήματα & εγκαταστάσεις θέρμανσης έως 100m2 επιφανείας, ή με ισχύ λέβητα έως 60.000Kcal.

Περιγραφή

To STOPCOR Liquid είναι μέθοδος καθοδικής προστασίας με “υγρό ψευδάργυρο”, κατάλληλη για:

 • Κλειστά κυκλώματα ψύξης -θέρμανσης
 • Κεντρικές θερμάνσεις
 • Ψυκτικές εγκαταστάσεις
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες
 • Μηχανές εσωτερικής καύσεως

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • H συσκευή είναι αυτόνομη και δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας για να λειτουργήσει.
 • Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε επιτήρηση, συντήρηση, ή επισκευή διότι όταν εξαντληθεί η μάζα του ανοδίου σταματά να λειτουργεί και απορρίπτεται.
 • Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.
 • Είναι απολύτως ασφαλής.
 • Δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε καιρικά ή άλλα φαινόμενα
 • Δεν επηρεάζει τους περιβάλλοντες χώρους όπου τοποθετείται.
 • Δεν έχει επαφή με υγρά ή αν συνδεθεί με δίκτυο ύδρευσης δεν έχει επαφή με το πόσιμο νερό.
 • Παρέχει σταθερή τάση και ένταση για όλη τη διάρκεια της ζωής της
 • Παρέχει μακρόχρονη προστασία.
 • Είναι οικονομικά προσιτή λόγω χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.
 • Δεν απαιτεί καθόλου τεχνικές γνώσεις για την τοποθέτησή της.
 • Δεν χρειάζεται παρέμβαση διόρθωση ή τροποποίηση στις εγκαταστάσεις όπου τοποθετείται.
 • Παρέχει καθοδική προστασία απόλυτα συμβατή με τα μέταλλα διότι η τάση παράγεται με φυσικό τρόπο.
 • Προστατεύει μεγάλες επιφάνειες σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.