Ηλεκτρονικό Ανόδιο 1000/2000L – Σύστημα καθοδικής προστασίας ACES με μια ακίδα

Περιγραφή

Ηλεκτρονικό Ανόδιο – Σύστημα καθοδικής προστασίας ACES

Το ηλεκτρονικό σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας ACES αποτελείται από μια ηλεκτρονική συσκευή, την ACES Η ή την ACES G2 και από μια ή δύο ακίδες-ανόδια τιτανίου, ανάλογα με το μέγεθος του δοχείου που θέλουμε να προστατεύσουμε.

H ηλεκτρονική συσκευή του συστήματος είναι ένας συνδυασμός ποτενσιοστάτη, μετασχηματιστή και ελεγκτή και στόχος της είναι να παρέχει καθοδική προστασία των δοχείων ενάντια στη διάβρωση ελέγχοντας το δυναμικό του νερό του δοχείου, με την επιβολή εξωτερικά επιβαλλόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή μετασχηματίζει το ρεύμα του δικτύου σε συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης και το παρέχει στο εσωτερικό του δοχείου μέσω της ακίδας τιτανίου.

Μόλις το δοχείο γεμίσει με νερό δημιουργείται ένα γαλβανικό στοιχείο του οποίου η άνοδος είναι το ανόδιο τιτανίου (θετικός πόλος) και κάθοδος (αρνητικός πόλος) είναι το σημείο ή τα σημεία του μπόιλερ στα οποία υπάρχει ατέλεια ή φθορά της επισμάλτωσης και το μέταλλο έρχεται σε επαφή με το νερό. Η μεταφορά φορτίου (ηλεκτρονίων) από το ανόδιο τιτανίου προς την εκτεθειμένη στο νερό επιφάνεια του δοχείου δημιουργεί το προστατευτικό ρεύμα που προφυλάσσει το δοχείο από τη διάβρωση.

Για μέγιστη προστασία του δοχείου απαιτείται η διατήρηση του δυναμικού του ηλεκτρολύτη σε βέλτιστο επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό η λειτουργία της συσκευής γίνεται σε δυο φάσεις, την φάση της μέτρησης και την φάση της πλήρους λειτουργίας.

Κατά τη φάση της μέτρησης η συσκευή μετρά τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του ανοδίου και των τοιχωμάτων του δοχείου. Η μέτρηση αυτή επεξεργάζεται από τη συσκευή και η μετρούμενη διαφορά δυναμικού συγκρίνεται με την διάφορα δυναμικού αναφοράς (θεωρητική τιμή δυναμικού για μέγιστη προστασία).

Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η ηλεκτρονική συσκευή μεταβάλει την ένταση του ρεύματος που παρέχει στο ανόδιο τιτανίου, ώστε να διασφαλίζεται πάντα η βέλτιστη προστασία του δοχείου από τη διάβρωση.

Το ανόδιο τιτανίου είναι μια ακίδα τιτανίου με διαμέτρο 3mm της οποίας το ένα από τα δύο άκρα επεξεργάζεται με διαδικασίες ηλεκτροχημικής ενεργοποίησης, ώστε να καταστεί ικανό να μεταφέρει ρεύμα. Το υπόλοιπο τμήμα του ανοδίου δεν έχει υποστεί καμία χημική επεξεργασία και ο ρόλος του είναι να τοποθετηθεί το ενεργό άκρο στην κατάλληλη θέση μέσα στο δοχείο.

Η εγκατάστασή του στο δοχείο είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει τόσο σε νέα, όσο και σε παλιότερα δοχεία που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Για μπόιλερ έως 800 λίτρα αρκεί μια μόνο ακίδα τιτανίου.

Για δοχεία 1.000 λίτρων μπορούν να τοποθετηθούν είτε μια είτε δυο ακίδες τιτανίου. Η σωστή θέση της ακίδας, για βέλτιστη προστασία του δοχείου, είναι κοντά στο γεωμετρικό κέντρο του δοχείου (είτε κάθετα, είτε οριζόντια).

Για μπόιλερ από 1.500 έως και 5.000 λίτρα θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο ακίδες τιτανίου, σε τέτοια σημεία, ώστε να υπάρχει πλήρης αντιδιαβρωτική κάλυψη του δοχείου (πχ μια ακίδα ψηλά και μια χαμηλά).