Περιγραφή

Ηλεκτρολυτικός αποσκληρυντής Sentinel SESI 15

Η συγκέντρωση αλάτων εντός των οικιακών συσκευών (ακόμη και των λεβήτων αερίου) προκαλεί πρόωρη καταστροφή τους αλλά και μείωση στην απόδοση της μεταφοράς θερμότητας. Το Sentinel SESI 15 είναι ένας αποτελεσματικός ηλεκτρολυτικός αποσκληρυντής που σας βοηθά να προστατέψετε τις συσκευές σας αλλά και να μειώσετε τα ενεργειακά σας κόστη.

Η λειτουργία του είναι φυσική, χρησιμοποιεί ηλεκτρόδιο ψευδαργύρου και ξεκινά να σας προστατεύει άμεσα μετά την εγκατάσταση του. Τα άλατα παραμένουν διαλυμένα στο νερό και δε σχηματίζουν ιζήματα. Το SESI συνεχίζει να λειτουργεί ανεξάρτητα της παροχής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για αποθηκευμένο σε δεξαμενή νερό.

Η μονάδα θα πρέπει να τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού μετά από υδρόμετρα και φίλτρα ώστε όλη η οικία να προστατεύεται. Αν η μονάδα χρησιμοποιηθεί για την προστασία μιας και μόνο συσκευής, θα πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ τους σωλήνωση νερού τουλάχιστον 3 m.

Σημεία υπεροχής

  • Δε μολύνει, φιλικό προς το περιβάλλον
  • Προστατεύει έναντι των επικαθίσεων αλάτων
  • Δεν απαιτείται παροχή ρεύματος
  • Προϊόν ελεγμένο σε πίεση και παροχή νερού
  • Πιστοποιητικό WRAS για πόσιμο νερό
  • Σχεδιασμένο για διάρκεια ζωής 10 ετών
  • Για επαγγελματική, βιομηχανική και οικιακή χρήση