Ευθύγραμμο Τμήμα Καπναγωγού PP (Α/Θ) μήκους 1m

Ευθύγραμμο Τμήμα Καπναγωγού PP (Α/Θ) μήκους 1m