Περιγραφή

Διηλεκτρικός Σύνδεσμος Αερίου 3/4″-3/4″