Περιγραφή

Διηλεκτρικός Σύνδεσμος Αερίου 1/2″-1/2″