Διαιρούμενος Διηλεκτρικός Σύνδεσμος Αερίου 3/4″-3/4″

Περιγραφή

Διαιρούμενος Διηλεκτρικός Σύνδεσμος Αερίου 3/4″-3/4″