Περιγραφή

Βαλβίδα Ανακουφίσεως Δικτύου Αερίου 1/4″ 18bar