Περιγραφή

Βαλβίδα Ανακουφίσεως Δικτύου Αερίου 1/2″ 18bar