Περιγραφή

Βάνα Θερμικής Διακοπής IVR 1″-1″

Βιδωτών Άκρων,Θυλικό-Θυλικό Σπείρωμα