Περιγραφή

Βάνα Θερμικής Διακοπής IVR 3/4″-3/4″

Βιδωτών Άκρων,Θυλικό-Θυλικό Σπείρωμα