Περιγραφή

Βάνα Θερμικής Διακοπής IVR 1/2″-1/2″

Βιδωτών Άκρων,Θυλικό-Θυλικό Σπείρωμα