Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1/2″-1/2″

Περιγραφή

Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1/2″-1/2″