Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1″1/2-1″1/2

Περιγραφή

Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1″1/2-1″1/2