Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1″1/4-1″1/4

Περιγραφή

Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1″1/4-1″1/4