Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1″-1″

Περιγραφή

Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 1″-1″