Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 3/4″-3/4″

Περιγραφή

Αντικραδασμικός Σύνδεσμος Αερίου (Αρσενικό-Αρσενικό) 3/4″-3/4″