Ανιχνευτές Αερίου

Αυτόνομος Ανιχνευτής Gas Seeker Φυσικού Αερίου

0 out of 5
(0)

Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαίκούς κανονισμούς για τον εντοπισμό, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, την παρουσία Φυσικού Αερίου. Ο εσωτερικός διακόπτης δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με την βοήθεια ρελέ το συνδυασμό σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων επαναφοράς ή τη συνεχή λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή / και σειρήνες.
Έχοντας βαθμό προστασίας IP42, καθιστούν τον ανιχνευτή αερίου αξιόπιστο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Διαθέτει φωτεινό, ηχητικό σήμα και μπαταρία αυτονομίας.

Έξοδο ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V.

 

Αυτόνομος Ανιχνευτής Gas Seeker Φυσικού Αερίου

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαίκούς κανονισμούς για τον εντοπισμό, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, την παρουσία Φυσικού Αερίου. Ο εσωτερικός διακόπτης δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με την βοήθεια ρελέ το συνδυασμό σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων επαναφοράς ή τη συνεχή λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή / και σειρήνες.
Έχοντας βαθμό προστασίας IP42, καθιστούν τον ανιχνευτή αερίου αξιόπιστο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Διαθέτει φωτεινό, ηχητικό σήμα και μπαταρία αυτονομίας.

Έξοδο ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V.

 

View ProductΣύγκριση

Αυτόνομος Ανιχνευτής Μονοξειδιου (CO) Gas Seeker

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView ProductΣύγκριση

Πίνακας Ανίχνευσης 4ων Ζωνών

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView ProductΣύγκριση

Πίνακας Ανίχνευσης 8 Ζωνών

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView ProductΣύγκριση

Φαροσειρήνα 230V

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView ProductΣύγκριση

Αυτόνομος Ανιχνευτής Gas Seeker Φυσικού Αερίου

0 out of 5
(0)

Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαίκούς κανονισμούς για τον εντοπισμό, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, την παρουσία Φυσικού Αερίου. Ο εσωτερικός διακόπτης δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με την βοήθεια ρελέ το συνδυασμό σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων επαναφοράς ή τη συνεχή λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή / και σειρήνες.
Έχοντας βαθμό προστασίας IP42, καθιστούν τον ανιχνευτή αερίου αξιόπιστο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Διαθέτει φωτεινό, ηχητικό σήμα και μπαταρία αυτονομίας.

Έξοδο ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V.

 

SKU: N/A

Αυτόνομος Ανιχνευτής Gas Seeker Φυσικού Αερίου

0 out of 5
(0)

Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαίκούς κανονισμούς για τον εντοπισμό, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, την παρουσία Φυσικού Αερίου. Ο εσωτερικός διακόπτης δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με την βοήθεια ρελέ το συνδυασμό σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων επαναφοράς ή τη συνεχή λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή / και σειρήνες.
Έχοντας βαθμό προστασίας IP42, καθιστούν τον ανιχνευτή αερίου αξιόπιστο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Διαθέτει φωτεινό, ηχητικό σήμα και μπαταρία αυτονομίας.

Έξοδο ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V.

 

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων