Πιστοποιήσεις

Η εταιρία Bailos Climatenergy, στοχεύοντας στην ποιότητα, έχει πιστοποιηθεί απο την εταιρία BQV. Η BQV είναι ένας νέος, ανεξάρτητος, αμιγώς Ελληνικός φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, που ιδρύθηκε πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2020, από έμπειρους στο συγκεκριμένο χώρο μηχανικούς. Συνεργάζεται ήδη με επιλεγμένους επαγγελματίες επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης τόσο της Ελληνικής όσο και της Διεθνούς Αγοράς.